Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Margunn Mossige

Margunn Mossige er førstelektor på Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Lesesenteret, ved Universitetet i Stavanger. Hun har bakgrunn som lærer i videregående skole, men har siden 2008 arbeidet med utdanning og etter- og videreutdanning av lærere.Hun har vært prosjektleder for den nettbaserte kompetanseutviklingstrategien <i>Språkløyper 2016–2019.

Bøker av Margunn Mossige