Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Linda Apalnes Gardar

Linda Apalnes Gardar er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har lang erfaring fra barnehage, både som pedagogisk leder og som styrer. Evnerike barn er et tema som har engasjert henne i en årrekke, og førte til at hun skrev masteroppgaven Evnerike barn i barnehagen i 2012. I forbindelse oppgaven, fulgte hun også studiet Särbegåvade barn i skola och förskola ved universitetet i Stockholm. Hun har undervist barnehagelærerstudenter og holdt foredrag ved foreldreseminarer om dette temaet ved en rekke anledninger.

Bøker av Linda Apalnes Gardar