Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Lene Vestad

Lene Vestad er utdannet spesialpedagog og har tidligere arbeidet i både barnehage, skole og PPT. Hun er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, hvor hun veileder, foreleser og bidrar i senterets forsknings- og utviklingsarbeid innen området førskole.

Bøker av Lene Vestad