Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Lene Kjeldsaas

Lene Kjeldsaas er utdannet førskolelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo. Etter utdanningen har hun jobbet som pedagogisk leder og assisterende daglig leder. I 2003 fikk hun lisens som Human Dynamics facilitator. Hun har jobbet med kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling i Kanvas siden 2001, og er leder for Kanvas kompetanse. I 2010 avsluttet hun studier i veiledning og coaching ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling Kjeller.

Bøker av Lene Kjeldsaas