Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kjell Evensen

Kjell Evensen jobber ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for lærerutdanning og pedagogikk. Hovedområdene hans er skoleutvikling og veiledning av kommuner, skoler og lærere knyttet til innføring av læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Han deltok i utviklingen av det nye læreplanverket, som medlem i læreplangruppa for samfunnsfag.

Evensen er adjunkt med tilleggsutdanning og har lang erfaring fra ungdomsskolen. Han har undervist i samfunnsfag, kroppsøving og KRLE.

Bøker av Kjell Evensen