Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kirsti Tveitereid

Kirsti Tveitereid er kulturviter med barndom som felt. Hun har også en master i faglitterær skriving, og er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hennes arbeidsfelt er veiledning og senterets arbeid for en inkluderende skole, formidling og kunnskapsoversikter. Hun har arbeidet med barn og unge som skolebibliotekar i en årrekke.

Bøker av Kirsti Tveitereid