Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kari Dyregrov

Kari Dyregrov

Kari Dyregrov (f. 1951) er fysioterapeut og sosiolog med mer enn 20 års forskningserfaring ved Senter for Krisepsykologi og Folkehelseinstituttet. Kari tok initiativ til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999. Nå er hun professor ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling for helse- og sosialfag, og seniorforsker ved Senter for Krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Bøker av Kari Dyregrov