Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kari-Anna Sandvik

Kari-Anna Sandvik

Kari Anna Sandvik er utdannet barnehagelærer, spesialpedagog innenfor musikk og drama, samt Marte Meo.veileder. Hun har lang praksis fra ulike felt i sine fag; som miljøarbeider ved institusjon for døve med funksjonsnedsettelse, støttepedagog i barnehage, barnehagestyrer, sykehuspedagog, spesiallærer i skole og de senere årene som arbeidsgiver i egen bedrift med kursing og utleie av barnehagevikarer.

Hele livet har Sandvik ivret for inkludering av og språklig fellesskap med utsatte grupper mennesker. Hun har holdt adskillige kurs i tegn for både barnehager og skoler, i tillegg til nettbasert undervisning for private. Hun har tidligere gitt ut SingSang Sangkort med tegnstøtte i samarbeid med Barnebokforlaget.

Bøker av Kari-Anna Sandvik