Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Jens Kristian Jebsen

Jens Kristian Jebsen er utdannet jurist fra Universitet i Bergen. Siden 2003 har han arbeidet med utdanningsrett på ulike nivåer i statlig forvaltning. Han har erfaring med tilsyn innen flere rettsområder på fylkesmannsnivå, og har utviklet og ført tilsyn med kommuner som skoleeier og barnehagemyndighet. Han har arbeidet med utdanningsrettslige problemstillinger i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet, og var tilsatt i sekretariatet til utvalget som la fram forslag til ny barnehagelov i NOU 2012:1 Til barnas beste.Jens Kristian Jebsen er for tiden spesialrådgiver og personvernombud ved Vestre Viken HF.

Bøker av Jens Kristian Jebsen