Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Jan Spurkeland

Jan Spurkeland har lang erfaring fra offentlig skole som lærer, rådgiver,
rektor og skolesjef. Han har ang erfaring fra lederutvikling og personalarbeid i
Statoil, og har skrevet fem fagbøker innen ledelse og relasjonspedagogikk.
Spurkeland har foredragserfaring innen skole og samfunnsliv i hele landet. Han er i dag leder for fagnettverket Relasjonsledelse Norge.

Bøker av Jan Spurkeland