Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Ingvild Kari Gran

Ingvild Kari Gran har bakgrunn som lærer i ung- domsskolen og har jobbet med skoleveiledning i skoleteamet i Trondheim kommune siden 2002. Hun ledet LOS-prosjektet fra Dagskolen/skoletea- met 2012–2014, der oppdraget var å hindre skole- fravær og frafall gjennom å utvikle skolens/læreres og barne- og familietjenestens kompetanse på å avdekke og møte elever med skolevegring. Hun har deltatt i utvikling og implementering av Trondheim kommunes hand- lingsløype mot skolefravær fra 2014–2022. Hun samarbeider daglig med elever, foreldre og skoler om å sikre god skolefungering for elever som har høyt skolefravær.

Gran blir brukt som kursholder/foreleser om læringsmiljøarbeid, atferdsvansker, relasjonsarbeid og skolefravær.

Bøker av Ingvild Kari Gran