Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet er lærer og spesialpedagog. Hun har arbeidet i mer enn tjue år som kontaktlærer og sosiallærer i grunnskolen. Bergkastet er sertifisert Marte Meo-veileder. Hun arbeider i dag som faglig leder av Læringsmiljøteamet som er en del av veiledningstjenesten i Oslo kommune. Læringsmiljøteamet er en støttespiller for skolenes arbeid for et godt læringsmiljø.

Bøker av Inger Bergkastet