Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Heidi Wittrup Djup

Heidi Wittrup Djup

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS. Hun jobber blant annet som barnefaglig sakkyndig,foredragsholder og veileder, og gir oppfølging til familier, arbeidplasser og lokalsamfunn rammet av kriser og alvorlige hendelser.

Heidi har en bistilling som universitetslektor ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Hun er også medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg,Tilsynsrådet for Trandum og SOS-Barnebyers fagråd. For sitt arbeid for mennesker rammet av krig og fl ukt, mottok hun i 2020 Espeland Fangeleirs formidlingspris.

Bøker av Heidi Wittrup Djup