Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Heidi Sandø

Heidi Sandø er universitetslektor ved Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU), og har master innenfor området barnehagekunnskap og språk. Hun har lang erfaring fra barnehage og skole. De siste årene har hun hatt et spesielt fokus på å lage nettressurser som omhandler overgangen fra barnehage til skole, og er involvert i store nasjonale satsinger innen språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Heidi Sandø jobber også mye med barnehagebasert- og skolebasert kompetanseutvikling, og er involvert i ulike Rekom- og Dekom-satsninger. Hun har også vært involvert i arbeidet med utvikling av ny rammeplan. 

Bøker av Heidi Sandø