Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Hanne Jevnaker

Hanne Jevnaker er allmennlærer og assisterende rektor ved Feiring 1–10-skole, en fådelt skole med ca 120 elever. Som skoleleder har Jevnaker vært med å lede en utviklingsprosess ved egen skole med vekt på planarbeid og systematikk rundt læringsarbeid i aldersblandede grupper og hun har god erfaring med organisering og ressursbruk på en liten skole.Gjennom studiet Yrkespedagogisk utviklingsarbeid ved Høyskolen i Oslo og Akershus, har Jevnaker arbeidet med prosjekter som” Hvordan kartlegge nærmiljøets ressurser for å fremme god læring med utgangspunkt i nærmiljøpedagogikk” og «Hvordan utvikle en lærende organisasjon?». I 2013/2014 deltok Hanne i studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter» ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Bøker av Hanne Jevnaker