Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Gunilla Niss

Gunilla Niss er svensk psykolog og forfatter. Hun har lang erfaring med å arbeide konsultativt med utdanning og veiledning av personale i barnehage og skole. Gunilla benyttes ofte som foreleser om blant annet samarbeid med foreldre, tilvenning hos barn i barnehagen og elever i skolen, og om tilknytningens betydning for barns trygghet og læring.

Bøker av Gunilla Niss