Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Geir Mosand

Geir Mosand er leder for Skoleteamet ved Dagskolen i Trondheim. Skoleteamet er et utadretta og ambulerende støttesystem, og skal bistå nærskole, elever og deres foresatte med å skape en god og varig opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med utgangspunkt i utfordrende atferd og samspillvansker.Skoleteamet samarbeider hvert år i 20–30 § 9 A-saker og bistår skolene både når det gjelder å avdekke og stoppe mobbing, samt i det forebyggende arbeidet. Overordnet mål er tilhørighet og tilknytning, gjennom veiledning av skoler og lærere.Mosand blir brukt som kursholder/foreleser om læringsmiljøarbeid,atferdsvansker og relasjonell klasseledelse i skolen.

Bøker av Geir Mosand