Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Elise Husevåg

Elise Husevåg er utdannet klinisk ernæringsfysiolog. Hun har som klinisk ernæringsfysiolog jobbet med barn, unge, personer med psykisk utviklingshemming og eldre ved sykehjem og hjemmetjenester. I tillegg har hun drevet prosjektarbeid innen rus og psykisk helse. Elise har de seneste årene jobbet som rådgiver i stabsenheten Fag og innovasjon i Lørenskog kommune med ansvar for ressursgrupper i ernæring, prosjektledelse og interkommunale nettverk. Hun har blant annet ledet ulike ernæringsprosjekter, og har hatt en rolle i Matgledekorpset i Oslo og Viken.

Bøker av Elise Husevåg