Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elisabeth Walsøe Lehn

Elisabeth Walsøe Lehn

Elisabeth Walsøe Lehn er høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har erfaring fra barnehagefeltet som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog. Elisabeth har forsket på barnehagens arbeid med barn i utsatte livssituasjoner og tverrprofesjonelt samarbeid til barns beste. 

Bøker av Elisabeth Walsøe Lehn