Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Elin Gullesen Bratt

Elin Gullesen Bratt har vært partner i Relasjonsledelse Norge siden 2009.Hun er en levende og engasjert kurs- og foredragsholder, coach og prosessveileder som oppretter god kontakt med kursdeltakerne og høster svært gode tilbakemeldinger. Hun har evnen til å nå inn til hver enkelt, og det oppnås raskt en god stemning i gruppa. Elin er utdannet førskolelærer, har jobbet som praksisveileder og lærer i førskolelærerutdanningen og har lang og variert praktisk erfaring fra barnehage, blant annet som styrer i 12 år. Elin har etterutdanning og videreutdanning i ledelse og profesjonskunnskap på Masternivå, Relasjonsledelse, coaching og NLP Master Practitioner.

Bøker av Elin Gullesen Bratt