Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Dag Bjørnar Mork

Dag Bjørnar Mork er allmennlærer med tilleggsutdanning i etnologi, religion og estetikk og veiledningspedagogikk. Han har erfaring som elev i udelt og fådelt skole. Som lærer har han erfaring fra fulldelt og fådelt skole. Mork er i dag lærer og fagleder ved Lismarka skole som i en årrekke har hatt en fast aldersblandet organisering av elevene, en lokal læreplan med årsbytte- og emnebytteplaner og undervisningsmetoder som utnytter aldersblandingen.I tillegg er Mork mentor for nyutdanna lærere i Ringsaker kommune. Forfatterne er kursholdere for og utgjør pedagogisk utvalg i LUFS, landslaget for nærmiljøskolen.Det er gjennom arbeidet i LUFS, deriblant kursvirksomhet for nærmiljøskoler i distriktene, at ideen til denne boka ble til.Vi vil takke skolene som har bidratt med eksempler i boka, Stokksund oppvekstsenter, Solund barne- og ungdomsskole, Feiring 1–10-skole, Lismarka skole og Trondjord skole.

Bøker av Dag Bjørnar Mork