Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Cathrine Bull Thorshaug

Cathrine Bull Thorshaug har i undervist i kreativ dans i 20 år. Hun har undervist på Spin Off Dansestudio, i barnehage, Kulturskoler, for Den Kulturelle Skolesekken, på Høgskolen i Oslo og Den Norske Balletthøyskole. Hun har bakgrunn som førskolelærer og dansepedagog, og skrevet hovedfagsoppgave om barn og kreativ dans 2002. Hun har utdanning fra lærerskole og Laban Center for Dance and Movement, London.

Bøker av Cathrine Bull Thorshaug