Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Cathrine Ask

Cathrine Ask er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og hovedfag i praktisk kunnskap. Hun har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer, og undervist i pedagogikk ved universitet og på barne- og ungdomsarbeiderfag. Cathrine jobber nå med et doktorgradsprosjekt om barns medvirkning.

Bøker av Cathrine Ask