Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bjørn Bolstad

Bjørn Bolstad har arbeidet i norsk skole i nesten 30 år,som lærer, undervisningsinspektør og rektor, de flesteårene på ungdomstrinnet. Han er nå ansatt som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo, i enheten FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), som bidrar til skoleutvikling i mange kommuner og fylkeskommuner gjennom desentralisert ordning for kompetanseutviking i skolen (dekomp). I denne enheten jobber han med faglige spørsmål og formidling, særlig rettet mot lærere og skoleledere.Bolstad har i sin tid som skoleleder vært opptatt av å utvikle praksis som er nyskapende og utprøvende og samtidig fundert i forskning. Gjennom 20 årsfartstid fra Ringstabekk skole har han bred erfaring med tverrfaglig pedagogisk arbeid.

Han har i fem år publisert tekster med refleksjoner om skole og utdanning på sin egen blogg «En rektors bekjennelser»: https://bbolstad.wordpress.com . Der fins det flere eksempler på og betraktninger om dybdelæring og tverrfaglighet. 

Bøker av Bjørn Bolstad