Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bettina S. Husebø

Bettina Husebø er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hun har en doktorgrad i vurdering av smerter hos personer med demens. Sammen med sin mann Stein Husebø fikk hun Livsvernprisen i 2010, for gjennom mange år å ha løftet fram eldre og syke menneskers iboende verdighet og som pådrivere for kompetanseheving innen eldreomsorg.

Bøker av Bettina S. Husebø