Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bård Kuvaas

Bård Kuvaas er ph.d., dr. oecon fra Norges handelshøyskole og professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han vært medredaktør for flere internasjonale fagbøker, og hans forskning er publisert i en rekke anerkjente internasjonale tidsskrifter. (short)

Bøker av Bård Kuvaas