Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Atle Dyregrov

Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi, professor og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Han arbeider med oppfølging av barn og familier som mister noen de er glad i. Hans forskningsområde er sorg hos barn og familier, samt katastrofepsykologi.Han har skrevet en rekke bøker, blant annet bøkene <i>Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg, Sorg hos barn, Barn og traumer, Sorg hos små barn og Katastrofepsykologi.</i>Han ble i 2014 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid på området.

Bøker av Atle Dyregrov