Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Anne Helgeland

Anne Helgeland

Anne Helgeland er barnevernspedagog, familieterapeut og forsker. Hun har mange års erfaring fra barneverntjenesten som familieterapeut i avdeling for psykisk helse for voksne og i avdeling for psykisk helse for barn (ABup) ved Sørlandet sykehus. Hun har doktorgrad i familieterapi som retter søkelys på hvordan barn ivaretas i familiesamtaler. De senere år har hun vært tilknyttet forsknings- og utviklingsavdelingen ved ABup, og deltatt i forskningsprosjekter knyttet til mobbing i barnehagen og mobbing blant ungdom. Hun arbeider også med veiledning og kurs av barnehageansatte.

Bøker av Anne Helgeland