Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Anne Engan Djupvik

Hun har to svennebrev og er håndverksmester. Hun er utdannet yrkesfaglærer og har videreutdanning i norsk, ldelse og spesialpedagogikk. Hun har mange års praksis fra videregående opplæring både i bedrift med lærlinger og som lærer i videregående skole. I tillegg har hun jobbet som veileder både til lærere og lederteam ved de videregående skolene i Nordland.Fra 1997–2017 arbeidet forfatteren ved utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune. Hun har blant annet hatt ansvar for oppfølging av veildere/instruktører, lærlinger/lærekandidater og faglige ledere i bedrifter.

Bøker av Anne Engan Djupvik