Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Anita Juveli

Anita Juveli er spesialpedagog. Hun har jobbet i skoleverket siden 2002 som både kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. Hun er ansatt ved Nordre Aker skole og jobber som veileder i Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø.

Bøker av Anita Juveli