Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Åse Elisabeth Jørgensen

Åse Elisabeth Jørgensen har lang erfaring fra arbeid i barnehage, både som barnehagelærer og som styrer. Nå jobber hun som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen ved Universitet i Sør-Øst-Norge. Der har hun i mange år hatt hovedansvaret for fordypning og etterutdanning i småbarnspedagogikk. Åse har lang erfaring som foredragsholder om temaet lek, både for barnehage, skole og andre institusjoner.

Hun er spesielt opptatt av at barnehageansatte og andre fagpersoner må forstå lekens magiske kraft og hvordan den kan ivaretas på en god måte.

Bøker av Åse Elisabeth Jørgensen