Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Foreldresamarbeid i praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Foreldresamarbeid i praksis
Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende p

Et godt og konstruktivt samarbeid mellom foreldre og skole er viktig for å fremme barn og unges læring og utvikling. Hvordan kan en skape og vedlikeholde en gjensidig tillitsfull relasjon og få foreldresamarbeidet til å fungere på en slik måte at det er støttende, veiledende og oppmuntrende for både elever og foreldre?

Foreldresamarbeid i praksis tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt som ble gjennomført for å belyse sentrale fenomener i skole hjem-samarbeidet. I boken tar forfatterne for seg oppfatninger hos foreldre, barn, lærere og skoleledere om hva som kan gagne et godt samarbeid til barnets beste. Oppfatningene diskuteres opp mot nyere pedagogisk og psykologisk teori, i tillegg til aktuelt norsk lovverk. I boken er det utviklet fire kjerneområder for et godt foreldresamarbeid: kontakt, kommunikasjon, kunnskap og kompetanse.

Boken henvender seg blant annet til dem som studerer for å bli eller allerede jobber som lærere, førskolelærere, spesialpedagoger eller barnevernspedagoger. Boken er også aktuell for foreldreorganisasjoner (FUG), foreldrenes arbeidsutvalg og andre som er involvert i samarbeid på skolen.

Liv M. Lassen er utdannet barnepsykolog (1976) og dr.philos. (1999) i spesialpedagogikk. Hun har lang erfaring fra klinisk praksis med barn og unge, forebyggende arbeid innen skole og barnehage, konsultasjon og rådgivning. I dag arbeider hun som professor ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo med emneansvar for rådgivning og innovasjon.

Nils Breilid er utdannet allmennlærer (1983). Han har gjennomført profesjonsstudiet i spesialpedagogikk (1999), disputerte for ph.d.-graden i 2007, og arbeider i dag som post doc. ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Breilid har bred bakgrunn fra opplæringsvirksomhet i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

Forfattere:
ISBN:
9788245011982
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Foreldresamarbeid i praksis