Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forbrukerkjøpsloven, samlepakke med hovedbok og oppgavesamling
Språk
Bokmål
Format

Pakke

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Forbrukerkjøpsloven, samlepakke med hovedbok og oppgavesamling

Denne pakken inneholder Forbrukerkjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven - oppgavesamling.

Hovedboken omhandler forbrukerkjøpsloven. Den er skrevet for jurister og rettsforskere som arbeider med forbrukerrettslige spørsmål. For å gi innsikt i de sentrale prinsippene som forbrukerkjøpsloven bygger på, belyses bestemmelsene ut fra aktuelle forarbeider, dommer fra Høyesterett og rikholdig praksis fra Forbrukertvistutvalget.

Boken har språklig enkle tekster, mange eksempler, henvisninger til forarbeider, aktuelle høyesterettsdommer og rikholdig med praksis fra Forbrukertvistutvalget.

Oppgavesamlingen inneholder oppgaver med svar relatert til ulike problemstillinger i forbrukerkjøpsloven og er velegnet til undervisningsformål på høgskole- og universitetsnivå. Den inneholder øvingsoppgaver med fasit, en kort innføring i juridisk metode og større arbeidsoppgaver med løsningsveiledninger. Oppgavesamlingen er knyttet til boken Forbrukerkjøpsloven av Lyngdal og Lyngdal, men kan også brukes separat.

Anne Bang Lyngdal er ansatt som instituttleder ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Svein Børre Lyngdal er ansatt i undervisnings- og forskerstilling i jus ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Forfattere:
ISBN:
9788245023183
Utgitt:
Utgave:
1
Forbrukerkjøpsloven, samlepakke med hovedbok og oppgavesamling