Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forandring som praksis, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
449,-

Forandring som praksis, e-bok
Endring og utvikling som samskapt læring

De aller fleste organisasjoner i dag, både i næringslivet og i offentlig sektor, gjennomfører små og store endringsprosesser nær sagt kontinuerlig. Ledere må ta stilling til hvordan hun eller han skal jobbe med endringsprosesser, og medarbeidere opplever at endringsprosesser er noe som påvirker egen arbeidshverdag.

Denne boken argumenterer for at organisering i stor grad formes av mennesker som hver dag handler og samhandler om å levere, produsere, løse problemer og skape muligheter.  Hverdagens organisering er altså et produkt av læringsprosesser over tid, og å lede for endring og utvikling av organisasjoner kan på samme måte forstås som å lede læringsprosesser.
Forfatterne utvikler et rammeverk som kombinerer teorier og modeller fra et læringsperspektiv på endring, med en overordnet forståelse hentet fra aksjonsforskning. Forfatterne legger vekt på nødvendigheten av å velge utviklingsstrategi og arbeidsformer som er tilpasset de aktuelle organisatoriske utfordringene. 

Forandring som praksis er utformet i to deler, der del I introduserer den faglige posisjoneringen av endringsledelse. I andre del av boken presenteres et utvalg arbeidsformer. Her er ulike bidragsytere invitert til å vise et spekter av praktiske tilnærminger som kan utgjøre en del av repertoaret til gode praktikere innen feltet. 

Boken passer for akademia i ulike kurs innenfor organisasjonsfag og for praktikere som arbeider med endringsledelse og organisasjonsutvikling. 

Morten Levin er professor emeritus ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.
Roger Klev er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet.  
Forfattere:
ISBN:
9788245035551
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
216
Forandring som praksis, e-bok