Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Folkehelse i et migrasjonsperspektiv
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

Folkehelse i et migrasjonsperspektiv

Norge er et av verdens beste land å bo i. Likevel skaper sosiale ulikheter store forskjeller i helsetilstanden i befolkningen. Norge har også i økende grad blitt et flerkulturelt samfunn, særlig etter at innvandring fra land utenfor Europa begynte i 1970-årene. Dette skaper utfordringer for arbeidet med folkehelse.

Folkehelse dreier seg om helsetilstanden i befolkningsgrupper. Fagfeltet er omfattende, og begrepsmangfoldet er stort. Begreper som kultur, etnisitet og migrasjon tolkes og brukes på forskjellige måter.

Folkehelse i et migrasjonsperspektiv belyser dette fagfeltet fra en rekke forskjellige innfallsvinkler. I del én presenteres basiskunnskap og grunnleggende teorier om folkehelse blant ulike etniske grupper. Del to inneholder kapitler som tar for seg fysiske og psykiske helseaspekter. Del tre omhandler folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv.

Boken gir ikke oppskrifter eller ferdige løsninger. Den presenterer derimot redskaper, erfaringer og forskning som kan brukes av helsepersonell i arbeidet med ulike etniske grupper. Denne boken er først og fremst rettet mot helsefagstudenter og helsepersonell, men andre yrkesgrupper kan også ha nytte av den. Det legges vekt på å få fram forebyggende perspektiver, helhetstenkning og muligheter for samhandling.


Bernadette N. Kumar er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun har doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo og har vært post.doc. der. Kumar er også utdannet lege fra St. John s Medical College i India. Hun arbeider spesielt med innvandrerhelse.

Berit Viken
er førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, Fakultet for helsevitenskap. Hun er utdannet sykepleier, helsesøster og sosialantropolog. Viken har mange års erfaring fra helsetjeneste for flyktninger og innen undervisning med særlig fokus på kulturforståelse i sykepleierutdanningen og helsefremmende arbeid.
Øvrige forfattere i denne boken:

Berit Austveg
Shaista Ayub
Reidun Brunvatne
Odd Steffen Dalgard
Twinkle Dawes
Einar Heldal
Anne Karen Jenum
Birgit Lie
Lars Lien
Ragnhild Magelssen
Ruth Nesje
Manuela Ramin-Osmundsen
Madhu Sharma
Harald Siem
Nora Sveaass
Bente Thyli

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245003192
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
304
Folkehelse i et migrasjonsperspektiv