Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Flerstemmig mangfold
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
459,-

Flerstemmig mangfold
Samarbeid med minoritetsforeldre

Dette er ei bok for alle som er opptatt av foreldre og barn i kulturell og språklig variert kontekst. Aslaug A. Becher har et perspektiv som sier «ja» til kulturelt mangfold og ’flerstemmighet’ i pedagogisk arbeid med barn og foreldre. Hun argumenterer for at samarbeid med minoritetsforeldre handler om pedagogikk i politisk, etisk, globalt og lokalt perspektiv. Boka inneholder eksempler og fortellinger fra erfaring med foreldresamarbeid.

Følgende temaer tas opp:
- Kulturell variasjon
- Barn og foreldre i samiske områder – mellom tradisjon og postmodernitet
- Samarbeid med foreldre – i mangfold og til mangfold
- Minoritetsforeldre problematiserer sin egen og barnas identitet og framtid
- ’Likhet’ i Norge – en dominerende diskurs på godt og vondt
- Sosialiseringsprosesser i det pluralistiske samfunnet
- Hvem er i posisjon til å snakke?
- Hvilke stemmer blir lyttet til?
- Postkoloniale perspektiv i pedagogisk arbeid

Boka er særlig aktuell for undervisning i emnet foreldresamarbeid i førskolelærer- og lærerutdanning. Den er også relevant for andre utdanninger og profesjoner innenfor fagområdene pedagogikk og helse- og sosialfag.

Aslaug Andreassen Becher er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Migrasjonspedagogikk og flerkulturelt arbeid har vært fokus i hennes undervisning og forskning.

----------------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH TEXT:

Voices of diversity: Cooperation with ethnic minority parents

The target readers of this book are persons interested in parent-children relationships in a varied cultural and linguistic context. Aslaug A. Becher presents a perspective that says ‘yes’ to multicultural plurality and diversity in a pedagogical approach to children and parents. She argues that cooperation with ethnic minority parents is all about pedagogy in a political, ethical, global and local perspective. The book contains examples and illustrations of this kind of cooperation.

The following topics are discussed:
- cultural diversity
- children and parents in Sami areas – between tradition and post-modernity
- cooperation with parents, within diversity and towards diversity
- ethnic minority parents question their own and their children’s identity and future
- ‘equality’ in Norway – a dominant discourse, for better or worse!
- processes of socialisation in a pluralistic society
- who is in a position to speak out? whose voices are heard?
- postcolonial perspectives in pedagogical work

This book is particularly suitable for teaching the topic of parent-cooperation in courses of education at Bachelor level. It is relevant for several professional studies like Førskolelærerutdanning, Lærerutdanning, Barnevernsutdanning, Sykepleierutdanning.

Aslaug Andreassen Becher is an associate professor at Oslo University College. She has worked for many years in the fields of migration pedagogy and multiculturalism.


Forfattere:
ISBN:
9788245003444
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
162
Flerstemmig mangfold