Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finansregnskap
Forfattere:
ISBN:
9788245009026
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
300
Gå til ressurs
Finansregnskap

Finansregnskap
God regnskapsskikk og ifrs

Regnskapsloven er en rammelov som bygger på grunnleggende regnskapsprinsipper, og forutsetter inngående kunnskap om og forståelse for regnskapsteoretiske spørsmål. Samtidig er regnskap et profesjonsfag som i stor grad utledes av praksis. Begge disse dimensjonene reflekteres i god regnskapsskikk. Denne boken gir leseren forståelse for samspillet mellom de to dimensjonene og innsikt i sentrale regnskapsmessige problemstillinger. Omtale av god regnskapsskikk for små foretak er integrert i fremstillingen.

Kunnskap om den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) er en forutsetning for å kunne utarbeide og lese regnskapene til børsnoterte foretak og er også nyttig for å forstå innholdet i god regnskapsskikk. I denne boken kommer dette til uttrykk ved at det redegjøres fortløpende for IFRS i de ulike kapitlene, samt at det avsluttende kapitlet i sin helhet er viet til IFRS. Illustrerende eksempler med prinsipielle og praktiske problemstillinger går som en rød tråd gjennom hele boken.

Læreboken er tilpasset oppgavesamlingen
Finansregnskap – Årsregnskap og god regnskapsskikk (Tofteland mfl., Fagbokforlaget 2006). Sistnevnte er derfor et godt supplement til denne boken.

Steinar Sars Kvifte er dr.oecon., statsautorisert revisor og partner og IFRS Technical Director i Ernst & Young, samt førsteamanuensis II ved Norges Handelshøyskole.

Andre Tofteland er siviløkonom HAE, førstelektor og fakultetsdirektør ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Tofteland er medlem av NRS Regnskapsstandardstyre (RSS).

Anne-Cathrine Bernhoft er statsautorisert revisor, senior manager og faglig rådgiver i fagavdeling regnskap i Ernst & Young.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
525,-