Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finansregnskap med analyse, e-bok
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
569,-

Finansregnskap med analyse, e-bok

Finansregnskap med analyse gir en innføring i hvordan et finansregnskap er bygget opp og hvordan det kan analyseres. Boken tar utgangspunkt i innsikt fra hovedrapportene fra regnskapet; resultatet, balansen og kontantstrømoppstillingen. Den bygger på regnskapsprinsippene, og det er lagt stor vekt på en fyldig behandling av de mest sentrale reglene i norske årsregnskap knyttet til periodiseringer og verdivurderinger. Regnskapsanalysen bygger på en grunnleggende forståelse av regnskapet ved å inkludere horisontale og vertikale analyser før nøkkeltallsanalyser innen lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet behandles grundig. Vi har i tillegg inkludert temaet bærekraftsrapportering med et eget kapittel. 

Boken er beregnet å passe til et innføringskurs i finansregnskap med analyse, men kan også benyttes som supplerende litteratur i andre bedriftsøkonomiske emner som bygger på en grunnleggende forståelse av finansregnskapet. Boken er skrevet for bruk i høyskole- og universitetskurs, men er også godt egnet for selvstudium med en fyldig og forklarende tekst. Boken er svært praktisk rettet og har tilpassede oppgaver til alle kapitlene. Disse er av ulike typer, fra kortsvarsoppgaver til flervalgsoppgaver og posteringsoppgaver. Alle oppgavene har løsningsforslag. 

Per Ståle Knardal er førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen og underviser i regnskap og økonomistyring. Han har mastergrad i utøvende musikk fra Royal Northern College of Music i England, er utdannet siviløkonom fra TØH (nå NTNU Handelshøyskolen) og har doktorgrad i økonomistyring fra samme sted. Han har tidligere erfaring som musiker, revisor, konsulent og festivalsjef. 
Aage Sending har lang praksis fra ledende stillinger i næringslivet i Norge og utlandet. Han har vært fagansvarlig ved Handelshøyskolen BI og har skrevet en lang rekke lærebøker innen regnskap, økonomistyring og bedriftsøkonomi. 
Forfattere:
ISBN:
9788245039450
Utgitt:
Utgave:
1
Finansregnskap med analyse, e-bok