Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232104246
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
590
Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk

Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk
Bind i: fram til 1720

Bind I, Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk, tar for seg historien fra de tidligste tider og fram til 1720. Vi starter med en beskrivelse av de naturgitte forutsetninger for liv både over og under vann langs norskekysten. Videre ser vi på kystsamfunnenes gradvise utvikling gjennom steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Fra 1000-tallet av vokser det kommersielle eksportfisket fram, og vi følger historien om dets utvikling og betydning for det norske samfunnet gjennom blomstringstider og kriser fram til begynnelsen av 1700-tallet. Boka har et helhetlig perspektiv og handler ikke bare om fiskerier, men også om kystkultur i vid forstand, der tema som bosetting, båtbygging, skipsfart og handel også er gitt stor plass.

Norges fiskeri- og kysthistorie er den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
619,-