Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
239,-

Familiebasert terapi
Håndbok for foreldre med barn og ungdom som strever med anoreksi

Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser (FBT) er den anbefalte behandlingsmetoden ved spiseforstyrrelser i Norge og betraktes som selve gullstandarden internasjonalt. Den er imidlertid en intensiv arbeidsform, og mange foreldre er uforberedt på den krevende oppgaven det er å følge opp barnet sitt. Kampen mot spiseforstyrrelsen kan skape stor grad av maktesløshet, redsel og fortvilelse underveis, og foreldre har et stort behov for støtte og informasjon. Rådene de får av venner, bekjente og på internett, er ofte sprikende og ikke alltid i tråd med etablert kunnskap om hva som faktisk er nyttig. Denne boken er skrevet for å gi foreldre informasjon og konkrete verktøy som gjør dem i stand til å bistå og hjelpe barna mot tilfriskning.

Maria Ganci er en australsk klinisk sosionom og psykodynamisk terapeut på barne- og ungdomsfeltet, og gir veiledning, trening og konsultasjon i familiebasert terapi. Hun utga Survive FBT i 2016, og den er senere oversatt til japansk, svensk og tysk. Boken er nå oversatt til norsk av Vigdis Wie Torsteinsson. Hun arbeider som psykologspesialist ved Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus, og har 40 års erfaring med behandling av barn og unge med spiseforstyrrelser og som familieterapilærer.

«Maria Gancis bok Survive FBT har vært nyttig for mange av de familienevi har møtt som har vært rammet av anoreksi. Det er svært gledelig at denne konkrete og matnyttige boken for foreldre nå er oversatt til norsk.»
Inger Margrethe Halvorsen, PhD, overlege, Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus HF
Forfattere:
(Oversetter)
(Oversetter)
ISBN:
9788245034875
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
92
Familiebasert terapi