Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning
Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk

I dagens samfunn er samfunnsfaget i skolen viktigere enn noensinne. Nasjonale så vel som globale utfordringer kan ikke løses uten at kommende generasjoner har kunnskaper og ferdigheter til å kunne engasjere seg i dem. Å oppdra kommende generasjoner i tråd med sentrale medborgerskapsidealer, som evne til kritisk tenkning, tolkning av aktuelle samfunnsforhold og å forstå seg selv som sosiale og politiske subjekter, er i stor grad samfunnsfaglærernes ansvar. Det er nok å lese nasjonale læreplaner for å se at samfunnsfagene, både som et fellesemne og i de enkelte fag, er komplekse, mangetydige og utfordrende. Disse utfordringene er viktige for den enkelte lærer, for lærerutdanningene og for skolemyndighetene i de enkelte land.

Denne boken presenterer ny samfunnsfag- og historiedidaktisk kunnskap om alle disse tre nivåene. Utgangspunktet er fagdidaktikkens grunnspørsmål:
Hva bør fagets innhold være? Med andre ord: Hva slags type kunnskaper og ferdigheter bør faget prioritere å formidle? Hvorfor er faget viktig i dagens utdanningsløp; hvilke funksjoner har det og kan det ha? Og hvordan kan man formidle kunnskaper på en måte som gir elever og studenter best mulig læringsutbytte?

Sentrale forskere fra Norden har bidratt med artikler som viser spennvidden i samfunnsfagets utfordringer: fra læreplanarbeid til klasseundervisning i de respektive land, men som også diskuterer mulige løsninger på utfordringene som finnes. Boken inneholder 11 tekster av teoretisk, metodisk, empirisk og normativ art som hver for seg og til sammen gir nye innsikter i samfunnsfagenes problemstillinger, status og funksjoner i dagens samfunn.


Lise Kvande er dr.art. i historie og førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning (PLU),
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun har verv og oppgaver innenfor både historieprofesjonen og historiedidaktikken på nasjonalt så vel som på internasjonalt nivå.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232104048
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
240
Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning