Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fagbokforlagets ordhjul - nynorsk
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Pakke

På lager - sendes nå
57,-

Fagbokforlagets ordhjul - nynorsk
Ord- og begrepsinnlæring norsk som andrespråk

Ein enkel og morosam måte å lære dei første norske orda på. Ordhjulet kan brukast av alle nybegynnarar, uavhengig av alder og nivå. Hjulet inneheld ti hovudkategoriar med følgjande illustrerte underkategoriar:


- Fargar

- Tal

- Frukt og grønt

- Klede

- Møblar

- Dyr

- Transportmidlar

- Kroppsdelar

- I klasserommet

- På kjøkkenet

Forfattere:
ISBN:
9788211037763
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
12
Fagbokforlagets ordhjul - nynorsk