Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Motivasjon og mestring
Forfattere:
ISBN:
9788245016604
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
277
Motivasjon og mestring

Motivasjon og mestring
Utvikling av egne og andres ressurser

Denne boken er skrevet for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres. Boken gir ensystematiskinnføringitankemessigeprosessers betydningformenneskeligeytelser. Den dekkeremneområdersom målsetting,myndiggjøring, mestringsforventning, kontrollplassering, selvoppfatning, behov for å mestre, ritualers betydningogstressmestring. Forfatterne bruker psykologisk og pedagogisk fagkunnskap til å gi råd om hvordan vi i omgang med andre mennesker kan utvikle egen og andres mentale styrke.

I forhold til tidligere utgaver av boken er flere kapitler endret og det er skrevet ett nytt kapittel. Gjennom hele revisjonen har forfatterne lagt vekt på å oppdatere litteraturreferansene, men uten å slette de mange klassiske kilder og teorier som gir oss nøkler til å forstå motivasjon og mestring.

Terje Manger er dr.philos. og professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Bjørn Wormnes er spesialist i klinisk psykologi og veilederutdannet ved Norsk Psykologforening. Han har i en årrekke vært førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.