Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Førstehjelp i lærerutdanningen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
309,-

Førstehjelp i lærerutdanningen

Denne lille boka kan gjøre en stor forskjell. Den er skrevet for at du, som lærer, skal kjenne deg trygg sammen med elevene dine og vite hva du skal gjøre dersom en tidskritisk hendelse, sykdom eller ulykke inntreffer.

Tidskritisk vil si at du både må tilkalle hjelp og gjøre noe selv før hjelpen kommer. Det vil alltid ta noe tid før hjelpen kommer fram. Derfor vil du utgjøre en viktig forskjell ved at du har lært de enkle, men viktige tiltakene som kan redde liv og redusere varige funksjonstap. Det innebærer å gjenkjenne at noen trenger hjelp, varsle 113 for deretter å iverksette tiltak avhengig av situasjonen og tilstanden til den syke eller skadede. Til det finnes det heldigvis en handlingsplan, og det er først og fremst den planen du skal lære deg. Kan du den, er du trygg, og du kan redde liv.

Boka er skrevet for lærerstudenter, lærere, skoleledere og andre som har ansvar for barn.Marit Røed Halvorsen er utdannet sykepleier med mastergrad i klinisk sykepleievitenskap med fordypning i akutt kritisk syke pasienter. Hun har arbeidet i prehospital tjeneste i over 20 år, som fagutviklingssykepleier i akuttmottak i 13 år, som leder og fagansvarlig sykepleier ved Oslo legevakt i 6 år og som prosjektleder i flere innovasjons- og forskningsprosjekter i spesialist- og kommunehelsetjenesten. De siste tre årene har hun vært prosjektleder i delprosjektet Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen i den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv.

Are Helseth er spesialist i generell kirurgi og har arbeidet på kirurgisk avdeling, Bærum sykehus og på barnekirurgisk seksjon, Rikshospitalet. Han har vært helse- og sosialdirektør i Akershus fylkeskommune, administrerende direktør på Akershus universitetssykehus HF, administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium, stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen (2009–2013). Han er nå medisinsk sjef i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).
Forfattere:
ISBN:
9788245033069
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
111
Førstehjelp i lærerutdanningen