Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Evidens og etikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Evidens og etikk
Hva er problemet med evidensbasert praksis i psykologi?

Hva er psykoterapi? Forfatteren av denne boken hevder at psykoterapi er en normativ praksis. Spørsmål om «godt» og «vondt» samt «rett» og «galt» henger uløselig sammen med psykoterapiens mål, som dermed ikke kan forstås uten å integrere etisk tenkning. Hovedhensikten med boken er å bidra til en bedre forståelse av hva psykoterapi er, som vil være avgjørende for behandlere, pasienter og pårørende.

Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis i psykologi danner utgangspunktet for analysen. Prinsipperklæringen er det viktigste
reguleringsprinsippet for bruk av psykologisk kunnskap. For å vise hvilke konsekvenser prinsipperklæringen har i praksis, tar forfatteren for seg spørsmål knyttet til dens

• vitenskapsteoretiske og ideologiske grunnlag
• historiske bakteppe
• forståelse av psykoterapi
• utilsiktede følger
• eventuelle verdifulle elementer

Forfatteren har en kritisk tilnærming til psykologisk vitenskap, _men et grunnleggende premiss for teksten er at kritiske analyser av vitenskapelige funn bør informere psykologisk praksis. Boken er relevant for psykologer og andre yrkesgrupper i helsefeltet og for alle som er opptatt av vitenskapens og etikkens relevans i en både klinisk og samfunnsmessig kontekst.

Henrik Berg (f. 1983) er førsteamanuensis i vitenskapsteori og er opptatt av spørsmål knyttet til kunnskap, etikk og praksis. Forfatteren har bakgrunn fra klinisk psykologi og filosofi og er tilknyttet Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen.
Forfattere:
ISBN:
9788245024425
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Evidens og etikk