Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Evaluering
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
509,-

Evaluering
Tradisjoner, praksis, mangfold

Norske myndigheter anvender i økende grad evaluering, både som kunnskapsgrunnlag og som verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak. Dette skjer innenfor de fleste samfunnsområder.

Hensikten med
Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold er å gi bedre innsikt i og forståelse av hva evaluering er, og å vise bredden og mangfoldet i evalueringsfaget i dag. Sentralt i boka er drøfting av spørsmål om verdier og kriterier i evaluering, og forholdet mellom evaluering og forskning. Forfatterne tar for seg en rekke eksempler på evalueringspraksis, for eksempel knyttet til styring og kontroll av barnverninstitusjoner, store investeringsprosjekter og lover. 

Anne Halvorsen er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder.

Einar Lier Madsen er forskningsleder for entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling i Nordlandsforskning.

Nina Jentoft er forsker og gruppeleder for velferdsforskning i Agderforskning.

Bidragsytere i boka:
Gry Agnete Alsos, Jostein Askim, Bergljot Baklien, Tom Christensen, Peter Dahler-Larsen, Erik Døving, Beate Elvebakk, Harald Furre, Anne Halvorsen, Aase Marthe Johansen Horrigmo, Tommy Høyvarde Clausen, Nina Jentoft, Åge Johnsen, Thore K. Karlsen, Bodhild Laastad, Elisabet Ljunggren, Einar Lier Madsen, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Oddgeir Osland, Knut Samset, Astrid Skatvedt, Anne Marie Støkken, Sidsel Sverdrup og Kristin Tornes.


Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245013313
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
285
Evaluering