Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Et farligere Norge?
Forfattere:
ISBN:
9788245024692
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
175
Et farligere Norge?

Et farligere Norge?

Et farligere Norge? er et tankevekkende og nyttig bidrag til diskusjonen om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Gir det som skjer på dette området, grunn til bekymring eller ikke? Er det noe vi kan lære, slik at vi kan ta klokere valg i fremtiden? Forfatterens svar på det siste spørsmålet er ja, og denne boken er en oppsummering av ti års forskning på norsk og alliert maktbruk hjemme og ute.

Forfatterens originale innfallsvinkel er å se Norge utenfra, for kanskje er det vi som er farlige, ikke bare Russland, og muligens er vi farlige for USA og oss selv også? Forfatterens utgangspunkt er at en sak har flere sider enn dem som kommuniseres fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Derfor settes det spørsmålstegn ved måten Norge selv forvalter statens mest voldelige, dramatiske og kontroversielle virkemiddel på. Er det verdt å stå last og brast med en alliert storebror som selv må ta hovedansvaret for mange av de krigene som har preget 2000-tallet? 

I denne boken peker forfatteren på interessante problemstillinger som er underkommunisert, som balansen mellom åpenhet og hemmelighold, betydningen av etterretning og spesialstyrker, og ikke minst det vedvarende overforbruket av norske styrker, som uten tvil har gått på bekostning av den nasjonale forsvarsevnen. Det siste har på systematisk vis blitt nedtonet og underkommunisert av norske myndigheter, rett og slett fordi det er en del av den norske forsvarsstrategien, en strategi det ikke er vanskelig å være enig i så lenge Russland er partner og venn. Men hva nå hvis Russland vender tilbake til en mer selvhevdende rolle i nord, USA taper flere kriger enn de vinner, og Norge står i spagat mellom å være en god alliert i vest og en god nabo i øst?

Et farligere Norge? henvender seg til alle som er opptatt av norsk sikkerhetspolitikk. Boken retter seg videre mot bachelor- og mastergradsstudenter i sikkerhets- og utenrikspolitiske emner. Den er også aktuell som litteratur i norsk samfunnskunnskap og Europastudier, og egner seg godt for kurs i beredskaps- og krisehåndtering, beredskapsplanlegging, trening og øving, samt nasjonale risikovurderinger. Også studenter i risikoanalyse og sikkerhetsstyring i forbindelse med episode- og krisehåndtering hjemme og internasjonalt kan ha god nytte av boken.

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole / Institutt for ledelse og operasjoner. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2006), og har tidligere jobbet i blant annet Afghanistan, Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet. Heier har utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Den siste i rekken er Military Exercises: Political Messaging and Strategic Impact (redigert sammen med Beatrice Heuser og Guillaume Lasconjarias). Heier ble i 2017 tildelt Norske PENs Ossietzkypris for fremragende innsats for ytringsfriheten.   

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
499,-