Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Et åpnere terapirom
Utrednings- og behandlingssamtaler til personer med kognitiv funksjonshemming

Personer med utviklingshemming opplever den samme psykiske smerten som andre mennesker når de utvikler psykisk lidelse eller psykiske hverdagsvansker. De blir fortvilet, redde, sinte, kraftløse eller aggressive og har rare og skremmende tanker og sanseopplevelser. Fordi denne pasientgruppen generelt har svakere selvregulering av emosjoner, kan symptomene virke uforholdsmessig sterke på omgivelsene. Fordi språket ikke strekker til når emosjonene tar overhånd, kan det gå fysisk ut over ting eller personer.

Denne boken handler om utredning av psykisk lidelse og samtalebehandling til pasienter med utviklingshemming. Boken forener kunnskap om symptomforståelse, personlig kommunikasjonsstil hos pasientene og hvilke typer tilrettelegging som kan være hensiktsmessig i utrednings- og behandlingssamtaler. Sentrale temaer er hvordan man kan tilpasse samtaler til pasientenes kognitive kapasitet og profil og hvordan samtaler og ikke minst arbeid mellom timene kan gjennomføres med hjelp av en støtteperson. I boken trer et åpent, inkluderende og trygt terapirom frem. Målet med boken er å bidra til tryggere terapeuter og bedre behandling for pasientene.

Trine Lise Bakken er PhD, cand. san./klinisk sykepleiespesialist. Hun er fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus, samt førsteamanuensis ved OsloMet. Hun har utgitt en rekke bøker om utviklingshemming og psykisk helse.

Forfattere:
ISBN:
9788245035360
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
183
Et åpnere terapirom