Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Erfaringskonsulenten
Funksjoner, roller og involvering

Dette er den første boken om erfaringskonsulenter i Norge. Den er samskapt et sted mellom fag, forskning og erfaring, og bidragsyterne er fagpersoner, forskere og erfaringskonsulenter.

Formålet med boken er å vise frem bredden i rollene erfaringskonsulenter har i norske helse- og velferdstjenester, samt gi et innblikk i hvordan erfaringskonsulenter kan nyttiggjøres i ulike deler av tjenesteapparatet.
Boken gir også innblikk i hvordan erfaringskonsulenter kan benyttes i praksis, for eksempel i tjenester rettet mot unge, i utdanning og forskning. Sentrale problemstillinger og utfordringer som kan oppstå når erfaringskonsulenter trer inn
i tjenestene, løftes også fram.

Boken viser også til det store mangfoldet av internasjonal forskning om effektene og barrierene knyttet til det å benytte erfaringskonsulenter i tjenestene, noe norske lesere kan ha nytte av for å få økt sin forståelse av at dette er langt fra et særnorsk fenomen.

Erfaringskonsulenten. Funksjoner, roller og involvering er rettet mot alle som er nysgjerrig på erfaringskonsulenter og erfaringskompetanse. Den kan gi innspill og innsikt til ledere og ansatte i helse- og velferdstjenester, også erfaringskonsulenter, som er en gruppe i sterk vekst. Boken passer som pensumlitteratur ved de fleste helse- og sosialfaglige utdanninger og kan gi studenter økt innsikt i hvordan erfaringskonsulenter kan støtte utvikling av tjenester som er mer sosialt orientert og bedre tilpasset til behov hos sine målgrupper.

Kristina Bakke Åkerblom tar en doktorgrad ved Høgskulen på Vestlandet i innovasjon ved PhD-programmet RESINNREG. Hun har tidligere jobbet som psykologspesialist og leder.

Torbjørn Mohn-Haugen er generalsekretær i den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum, og har tidligere jobbet som erfaringskonsulent i Oslo kommune.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245046700
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
277
Erfaringskonsulenten