Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Erfaringsbasert læring
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Erfaringsbasert læring
Naturfagdidaktikk

Naturfagundervisningen gir utbytte og glede både til elevene og læreren. Faget er omkring oss overalt, og hele vår sivilisasjon bygger på at vi forstår naturen og tar den i bruk. Teknologi, matproduksjon, medisin, vannforsyning, værvarsel eller næringsstoffene skoleklassen kan finne naturfaget nær seg, og lære tett på virkeligheten. Denne boken handler om hvordan naturfagundervisningen kan ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og observasjoner. Forfatterne viser hvordan kombinasjonen av øvinger i klasserommet, kontakt med aktører og samfunnet utenfor skolen, så vel som språklig bearbeiding, gir grunnlag for dybdeforståelse.

Leseren følger elevene ut i bedrifter der de møter skolefagene i bruk, og vi finner dem i ivrig samtale i klasserommet. Skoleklassene bruker observasjoner og tall fra egne målinger, eller fra data som er i bruk i samfunnet, i ulike yrker, forvaltningen eller forskningen. Elevene er aktive og medvirkende i lokalsamfunnet. I arbeidet med naturfaglige spørsmål utvikler de egne ideer og forklaringer, og de får behov for å lære mer om fagets begreper. Gjennom å bruke språket viser og diskuterer elevene egen forståelse, og kommer videre i læringen.
Forfatterne har erfaring fra skolen, universitetsundervisning, forskning og arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling. Med tydelige eksempler og belegg fra læringsforskning viser de hvordan den erfaringsbaserte og utforskende naturfagundervisningen blir både spennende, levende og verdifull for eleven.

Frede Thorsheim er utdannet lærer, og har 30 års undervisningserfaring. Han arbeider med videreutdanning av naturfaglærere ved Skolelaboratoriet i realfag på Universitetet i Bergen.Thorsheim ble tildelt den første norske Realfagsprisen, og har også fått internasjonale priser for sitt arbeid med praksisrettet realfagsundervisning.

Stein Dankert Kolstø er professor i naturfagdidaktikk og underviser i lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen. Han er utdannet lektor med fysikk, matematikk og naturfag, og har deltatt i en rekke prosjekter i samarbeid med naturfaglærere i skolen. Hans forskningsinteresser er knyttet til utforskende læringsdialoger, praktisk arbeid og naturfag for demokratisk deltagelse

Mari Ugland Andresen har en M.Sc. i Environmental Sustainability fra University of Edinburgh. Hun har erfaring fra nasjonale og internasjonale FOU-prosjekt og nettverk knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.


Forfattere:
ISBN:
9788245019810
Utgitt:
Utgave:
1
Erfaringsbasert læring